struna tražilica

image shadow

uparivač s padajućim filmom

aparatura u kojoj se tekuća smjesa uparuje u neprekinutome tankom padajućem filmu pod sniženim tlakom

kemija

uređaj za određivanje tališta

laboratorijski uređaj s različitim oblicima i načinima zagrijavanja u koji se umeće kapilara za talište napunjena ispitnim uzorkom

kemija

uređaji za miješanje

laboratorijski uređaji kojima se izravno ili neizravno miješaju homogene i heterogene smjese uz zagrijavanje ili bez zagrijavanja

kemija

uvijanje

deformacijska vibracija pri kojoj se atomi koji zatvaraju kut kreću u suprotnome smjeru izvan ravnine

kemija

uvodna cijev

tanka staklena cijev kojom se u aparaturu uvodi para ili plin

kemija

uvodna kapilara

tanka staklena cijev s dugim kapilarnim suženjem kojom se u aparaturu za vakuumsku destilaciju uvodi zrak ili inertni plin

kemija

uvođenje zaštitne skupine

kemijska reakcija kojom se zaštitna skupina veže na odabranu funkcijsku skupinu u određenoj organskoj molekuli

kemija

vakuumska destilacija na zraku nestabilnih sastojaka

metoda vakuumske destilacije tekuće smjese sastojci koje su izrazito nestabilni na zraku pa ih se poslije završetka destilacije podvrgava inertnoj atmosferi

kemija

vakuumska mast

brtvena mast za primjenu u vakuumu

kemija

vakuumski destilacijski prihvatnik

destilacijski prihvatnik koji se upotrebljava u vakuumskoj destilaciji kada se hvata samo jedna frakcija

kemija