struna tražilica

image shadow

ukapljeni naftni plin

naftni plin koji je ukapljivanjem preveden u kapljevinu

kemija

ukapljeni prirodni plin

pročišćeni prirodni plin koji je ukapljivanjem preveden u kapljevinu

kemija

ukapljivanje

dobivanje kapljevine iz plina ili krutine

kemija

ukapljivanje plinova

prevođenje plinova u tekuće agregacijsko stanje

kemija

uklanjanje funkcijske skupine

misaoni postupak uklanjanja funkcijske skupine u retrosintezi

kemija

uklanjanje zaštitne skupine

kemijska reakcija kojom se zaštitna skupina uklanja s funkcijske skupine na koju je bila vezana

kemija

ukupni dušik

zbroj ukupnoga Kjeldahlova dušika i dušika sadržanoga u nitratima i nitritima

kemija

ukupni Kjeldahlov dušik

dušik vezan u organskim tvarima, amonijaku i amonijevim solima dobiven kemijskom razgradnjom i analizom tala, voda ili otpadnih voda

kemija

ultracentrifuga

laboratorijski uređaj optimiziran za centrifugiranje pri veoma velikim brzinama

kemija

ultrafiltriranje

membransko filtriranje kojim se odjeljuju čestice veličine od 0,1 do 0,01 μm

kemija