struna tražilica

image shadow

Vijeće za obrazovanje, mladež, kulturu i sport

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri država članica zaduženi za obrazovanje, kulturu, mladež, komunikacije i sport s ciljem pridonošenja razvoju kvalitetnoga obrazovanja i razvoju i vrednovanju kultura u državama članicama

pravo

Vijeće za opće poslove

sastav Vijeća Europske unije čija je zadaća koordiniranje rada ostalih sastava Vijeća, pripremanje sastanaka Europskoga vijeća te bavljenje stvarima koje zahvaćaju više Unijinih politika, kao što su pregovori o proširenju, pripreme višegodišnje proračunske perspektive ili institucionalna i administrativna pitanja o kojima obično raspravljaju ministri vanjskih poslova država članica

pravo

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri poljoprivrede i ribarstva država članica s ciljem postavljanja regulatornoga okvira u proizvodnji hrane i namirnica

pravo

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove

sastav Vijeća Europske unije u čijemu radu sudjeluju ministri pravosuđa i unutarnjih poslova država članica radi dogovora o razvoju i provođenju suradnje i dogovaranju zajedničkih stajališta

pravo

Vijeće za promet, telekomunikacije i energiju

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri država članica zaduženi za promet, telekomunikacije ili energiju ovisno o dnevnome redu zasjedanja

pravo

Vijeće za rad, socijalnu politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri država članica zaduženi za rad, socijalnu politiku, zaštitu potrošača, zdravstvo i jednake mogućnosti sa zadaćom podizanja standarda i kvalitete života građana

pravo

Vijeće za regionalnu suradnju

tijelo za regionalnu suradnju u kojoj države Jugoistočne Europe, Europska komisija i međunarodni donatori zajednički odlučuju o projektima značajnima za razvitak Jugoistočne Europe

pravo

Vijeće za vanjske poslove

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri vanjskih poslova i, dva puta godišnje, ministri obrane država članica te visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

pravo

Vijeće za zaštitu okoliša

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri zaštite okoliša država članica s ciljem unapređenja usklađenoga, uravnoteženog i trajnog razvoja gospodarskih aktivnosti uz očuvanje visoke razine kvalitete okoliša

pravo

visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

glavni koordinator i predstavnik zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije koji predsjeda Vijećem za vanjske poslove, jedan je od potpredsjednika Komisije odgovoran za njezine obveze u pogledu vanjskih odnosa i za usklađivanje drugih vidova vanjskoga djelovanja Unije, a bira ga Europsko vijeće odlučujući kvalificiranom većinom uz suglasnost predsjednika Komisije

pravo