struna tražilica

image shadow

omeđena građa

jedinica građe koja je potpuna u jednome dijelu ili se namjerava upotpuniti u konačnome broju dijelova

informacijske i komunikacijske znanosti

omeđena nakladnička cjelina

nakladnička cjelina koja se sastoji od ograničenoga, često unaprijed određena broja jedinica knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

omot

vanjski dio knjige koji obuhvaća i štiti knjižni blok

informacijske i komunikacijske znanosti

omotni naslov

naslov na omotu jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

Online Computer Library Center

bibliografska organizacija u SAD-u koja pomaže knjižnicama u izradi i održavanju kataloga, međuknjižničnoj posudbi, pristupu mrežnim bazama podataka i sličnim knjižničarskim poslovima

informacijske i komunikacijske znanosti

Online Information Exchange

međunarodna norma namijenjena nakladničkoj industriji za predstavljanje i razmjenu podataka o publikacijama u formatu XML

informacijske i komunikacijske znanosti

Online Information Exchange

skupina međunarodnih normi za predstavljanje i priopćavanje metapodataka o nakladničkim proizvodima u elektroničkom obliku koju podržavaju nakladnici

informacijske i komunikacijske znanosti

online javno dostupni katalog

online katalog dostupan korisnicima u prostoru knjižnice ili izvan njega

informacijske i komunikacijske znanosti

opća bibliografija

bibliografija koja uključuje svu građu bez obzira na sadržaj, vrstu, mjesto i vrijeme nastanka

informacijske i komunikacijske znanosti

Opća bibliografska kontrola

program Međunarodne federacije knjižničarskih društava i ustanova kojemu je cilj uspostava međunarodne razmjene bibliografskih podataka

informacijske i komunikacijske znanosti