struna tražilica

image shadow

tioesteri

sumporni analozi estera koji nastaju esterifikacijom karboksilne kiseline i tiola

kemija

tiofen

aromatski peteročlani heterociklički spoj s jednim atomom sumpora u prstenu

kemija

titracija po Kjeldahlu

treći stupanj Kjeldahlova postupka tijekom kojega se natrijevim karbonatom provodi titracija amonijaka otopljenoga u zasićenoj otopini borne kiseline

kemija

tlačna konstanta ravnoteže

fizikalna veličina koja opisuje stanje kemijske ravnoteže u plinskoj smjesi

kemija

tlačno filtriranje

filtriranje u kojemu je tlak iznad filtarskoga medija veći od atmosferskoga tlaka

kemija

tlak filtriranja

tlak kojim se svladava otpor filtarskoga kolača

kemija

tlak para

tlak plina u ravnoteži s tekućinom pri stalnoj temperaturi

kemija

tolil

jednovalentna organska aromatska skupina izvedena iz molekule toluena oduzimanjem jednoga vodikova atoma iz para-položaja benzenskoga prstena

kemija

toluen

organski spoj molekulske formule C6H5CH3, sustavnoga imena metilbenzen

kemija

toplina

način izmjene energije između dvaju sustava različitih temperatura

kemija