struna tražilica

image shadow

operator učestalosti

metoda pretraživanja pri čemu se određuje učestalost pojavljivanja određene riječi ili izraza u polju pretraživanja

informacijske i komunikacijske znanosti

opis sadržaja

opis utemeljen na podatcima uzetima iz jedinice građe kao rezultat dodjeljivanja naziva ili stručnih oznaka iz jezika za označivanje

informacijske i komunikacijske znanosti

opisna bibliografija

bibliografija u kojoj se građa podrobnije opisuje

informacijske i komunikacijske znanosti

opisni metapodatak

metapodatak koji omogućuje katalogiziranje, pronalaženje, identificiranje i odabir jedinice elektroničke građe

informacijske i komunikacijske znanosti

opistograf

svitak ispisan s obje strane

informacijske i komunikacijske znanosti

opistografski

koji je ispisan ili tiskan s obiju strana lista

informacijske i komunikacijske znanosti

opomena

pisana ili tiskana obavijest koju knjižnica šalje korisniku sa zahtjevom za povrat posuđene knjige koja nije vraćena u zadanome roku

informacijske i komunikacijske znanosti

opraštanje zakasnine

povremena akcija kojom se knjižnica odriče zakasnine u zamjenu za povrat posuđenih knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

opseg

broj jedinica i/ili podjedinica koje čine jedinicu građe

informacijske i komunikacijske znanosti

opsežna digitalizacija

digitalizacija širokoga opsega koja se izvodi s pomoću robotičke opreme koja može skenirati stotinjak stranica na sat

informacijske i komunikacijske znanosti