struna tražilica

image shadow

cirkulacija

integral po zatvorenoj krivulji umnoška brzine strujenja i duljine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

civilni zračni promet

sav zračni promet osim vojnoga zračnog prometa

tehnologija prometa i transport

CLIMAT izvješće

kodirano izvješće o prizemnim meteorološkim podatcima u proteklome mjesecu na odabranim postajama

geofizika

crta kursa

produžetak uzdužne osi zrakoplova u prostor

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

crta puta

projekcija središta mase zrakoplova na Zemlju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

čarterski prijevoz

povremeni zračni prijevoz zakupljenim zrakoplovom

tehnologija prometa i transport

čeoni otpor

sila koja nastaje zbog gibanja tijela kroz zrak, suprotno usmjerena od brzine slobodne struje i usporedna s njom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

čeoni vjetar

vjetar koji se suprotstavlja gibanju zrakoplova smanjujući njegovu brzinu

geofizika

četvrta zračna sloboda

pravo obavljanja komercijalnoga zračnog prometa između vlastite i druge države tako da letovi počinju u drugoj, a završavaju u vlastitoj državi

tehnologija prometa i transport

čistina

pravokutna površina na zemlji ili na vodi pod nadzorom mjerodavnih vlasti pripremljena za to da nad njom zrakoplov može izvesti dio početnoga penjanja

tehnologija prometa i transport