struna tražilica

image shadow

normiranje

pojednostavnjivanje, ujednačivanje i ujedinjavanje različitih proizvoda, procesa, mjerenja i usluga kako bi se smanjila njihova raznolikost

filologija

nosnik

zvonačnik pri čijemu se izgovoru meko nepce spušta, a zrak struji kroz nos

filologija

novi nastavak

morfološki nastavak koji je utvrđen standardnojezičnom normom

filologija

novija jotacija

jotacija do koje dolazi poslije 14. stoljeća kad se j nakon redukcije poluglasa i pojave (i)jekavskoga odraza kratkoga jata ponovno našao u susjedstvu ostalih suglasnika, pa i onih koji su nastali kao rezultat praslavenske jotacije

filologija

novocrkvenoslavenski jezik

jezik trećega razdoblja u povijesti prvoga slavenskog književnog jezika od pojave narodnih književnih jezika do danas

filologija

novotvorenica

nova riječ nastala tvorbom ili posuđivanjem ili novo značenje postojeće riječi

filologija

nulta semantička ekstenzija

pojava tijekom značenjske prilagodbe posuđenice pri kojoj značenje replike u jeziku primaocu u potpunosti odgovara značenju modela iz jezika davaoca

filologija

nulta transfonemizacija

transfonemizacija pri kojoj su fonemi jezika davaoca i fonemi jezika primaoca fonološki posve podudarni

filologija

nulta transmorfemizacija

transmorfemizacija pri kojoj se morfemi jezika davaoca preuzimaju u morfološki sustav jezika primaoca bez promjene

filologija

nulti morfem

morfem koji nema nikakav fonemski ostvaraj, a može se suprotstaviti morfemu koji ima fonemski ostvaraj

filologija