struna tražilica

image shadow

kulturna istovrijednica

element ciljne kulture kojim se u prijevodu zamjenjuje element polazne kulture

filologija

kulturna rekonstrukcija

način rekonstruiranja starih kultura na temelju spoznaja iz različitih disciplina kao što su poredbeno jezikoslovlje, arheologija, povijest, usmena predaja, antropologija i sl.

filologija

kulturni prijevod

prijevod kojim se nastoje prenijeti značajke kulture, razlike u kulturi i temelji kulture jednoga jezika u drugi jezik

filologija

kulturno posuđivanje

jezično posuđivanje pri kojemu se riječi jednoga jezika preuzimaju u drugi jezik radi imenovanja novih stvari i pojmova uz fonološku, morfološku, sintaktičku i semantičku prilagodbu

filologija