struna tražilica

image shadow

revizijski ciljevi testiranja

ciljevi revizora oblikovani na razini salda i poslovnih događaja za svaku tvrdnju menadžmenta

ekonomija

revizijski dokaz

dokaz koji je revizor prikupio tijekom provedbe revizije i pohranio u radnoj dokumentaciji radi donošenja zaključaka na kojima zasniva revizorovo mišljenje

ekonomija

revizijski odbor

samostalan odbor ili odbor upravnoga ili nadzornoga tijela subjekta koji je predmet revizije

ekonomija

revizijski postupak

postupak koji provodi revizor kako bi prikupio revizijske dokaze radi ostvarivanja postavljenih revizijskih ciljeva

ekonomija

revizijski postupci za pribavljanje revizijskih dokaza

postupci usmjereni prikupljanju revizijskih dokaza kako bi revizor mogao izraziti mišljenje o predmetu ispitivanja

ekonomija

revizijski program

dio revizijske dokumentacije pohranjen u tekuće registre koji se sastoji od popisa svih revizijskih postupaka potrebnih za ostvarenje plana revizije

ekonomija

revizijski rizik

rizik da revizor izrazi neodgovarajuće mišljenje kada su financijski izvještaji znatno pogrešno prikazani

ekonomija

revizijski standardi

detaljna razrada revizijskih načela radi definiranja postupka revizije

ekonomija

revizijski uzorak

uzorak stavki unutar populacije važne za reviziju o kojoj revizor želi stvoriti zaključke

ekonomija

revizor

promovirani mlađi revizor ili osoba koja ima viši stupanj obrazovanja odnosno bogato iskustvo u obavljanju revizijskih poslova

ekonomija