struna tražilica

image shadow

knjižnica za slijepe

knjižnica čija su oprema, građa i usluge prilagođene potrebama slijepih i slabovidnih

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižničar

osoba osposobljena za obavljanje stručnih poslova u knjižničarstvu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižničarski etički kodeks

skup vrijednosnih normi koje su pripadnici knjižničarske struke obvezni slijediti

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižničarski savjetnik

knjižničar s najvišim stupnjem stručnoga zvanja zadužen za razvoj novih i suvremenih knjižničnih usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižničarsko društvo

strukovna organizacija čiji su članovi knjižničari, a ponekad i druge osobe vezane uz knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižničarsko obrazovanje

programi učenja namijenjeni stjecanju stručnih i/ili znanstvenih kvalifikacija u knjižničarstvu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižničarsko osoblje

knjižnično osoblje koje obuhvaća zaposlenike sa stečenim zvanjima u knjižničarskoj struci

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižničarstvo

djelatnost koja zahtijeva stručno znanje i vještine potrebne za odabir, nabavu, obradbu, pohranu, zaštitu, pronalaženje i davanje na korištenje knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnična baština

zbirke stare i rijetke građe koje obuhvaćaju rukopise do 15. st., ali i novije, ovisno o nizu drugih kriterija i tiskopise do 1850. te zbirka obveznoga primjerka

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnična djelatnost

ukupnost stručnih aktivnosti i usluga koje knjižnica poduzima i pruža kako bi zadovoljila kulturne, informacijske, obrazovne i znanstvene potrebe svojih korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti