struna tražilica

image shadow

argirokopej

antička grčka kovnica novca

arhitektura i urbanizam

arhajsko razdoblje

najstarije stilsko umjetničko razdoblje u pojedinoj sredini u povijesti umjetnosti

povijest umjetnosti

arheološka baština

dio materijalne kulturne baštine do čijih se primarnih podataka dolazi arheološkim metodama, uključuje sve ostatke ljudskoga postojanja, a sastoji se od mjesta koja se odnose na sve manifestacije ljudskih aktivnosti, od napuštenih građevina do materijalnih ostataka svih vrsta, uključujući podzemna i podvodna nalazišta, zajedno sa svim pokretnim kulturnim materijalima koji su s njima povezani

arhitektura i urbanizam

arhetip

univerzalni osnovni ili idealni oblik

povijest umjetnosti

arhitektonska adaptacija

preuređivanje povijesne građevine kako bi se prilagodila novoj namjeni ili povećala njezina funkcionalnost poštujući izvorni izgled

arhitektura i urbanizam

arhitektonski red

sustav pravila arhitektonskoga projektiranja i gradnje prepoznatljiv prema karakterističnim oblicima vertikalnih nosivih i horizontalnih nošenih elemenata te njihovim međusobnim funkcionalnim i proporcijskim odnosima

arhitektura i urbanizam

arhitektura

disciplina planiranja, organiziranja i konstruiranja prostora primarno za potrebe ljudi, pri čemu se uspostavljaju prostorni odnosi između unutrašnjosti i vanjštine građevine, odnosi između bliže i dalje okolice i odnosi u sustavu organizacije naselja

povijest umjetnosti

arhitrav

najniži element napusta klasičnih redova u obliku grede koja se pruža od stupa do stupa izravno se oslanjajući na kapitele

povijest umjetnosti

arhivolt

koncentrična profilacija oko luka

povijest umjetnosti

aris

oštra linija spoja dviju ploha određenoga tijela

povijest umjetnosti