struna tražilica

image shadow

arsin

izrazito toksičan anorganski spoj arsena

kemija

artefakt

iskrivljenje slike ili zvuka na snimci nastalo zbog tehničkih ili operativnih ograničenja

sigurnosne i obrambene znanosti

artefakt na otisku crteža papilarnih linija

izobličenje ili izmjena na otisku papilarnih linija nastali pod utjecajem vanjskih čimbenika ili radnja koje nisu svojstvene izvornomu izgledu crteža papilarnih linija

sigurnosne i obrambene znanosti

arterijska kiša

izbačeni trag krvi nastao kad mlaz arterijske krvi usmjeren uvis pod utjecajem sile teže padne na površinu

fizika

artikulacija

mjera razgovijetnosti percipiranoga i/ili snimljenoga govora

sigurnosne i obrambene znanosti

asfiksija

prirodan ili nasilan prestanak disanja

kliničke medicinske znanosti

asfiktična ozljeda

ozljeda nastala zbog poremećaja disanja

kliničke medicinske znanosti

asimetrični uzorak gazne površine gume

uzorak gazne površine gume koji nije simetričan u odnosu na središnju liniju

tehnologija prometa i transport

asimetrično ratovanje

ratovanje u kojemu sukobljene strane raspolažu znatno različitom oružanom silom i/ili čije se strategije i/ili taktike prilično razlikuju

sigurnosne i obrambene znanosti

atipično vješanje

vješanje kod kojega se čvor sredstva vješanja nalazi bilo gdje osim zatiljno desno

kliničke medicinske znanosti