struna tražilica

image shadow

kumarilni alkohol

osnovna građevna jedinica molekule lignina drva nastala od enzimski iniciranoga slobodnog radikala polimerizacije p-difroksifenilpropanske jedinice u 4-hidroksicinamilni alkohol

drvna tehnologija

kut kvašenja

dodirni kut u trenutku izjednačivanja površinskih napetosti

drvna tehnologija

kut mikrofibrila

kut otklona smjera celuloznih mikrofibrila sekundarnoga sloja stanične stijenke od uzdužne osi stanice

drvna tehnologija

kut naslona za leđa

kut između poprečne ravnine i naslona za leđa

drvna tehnologija

kut sukanja vlakanca

kut koji zatvaraju tangenta na žicu i središnja os debla

drvna tehnologija

kutija za roletu

sastavni gornji dio doprozornika ili dovratnika u koji se namata roleta ili unutarnji zastor

drvna tehnologija

kutni spoj

spoj pri kojemu su dijelovi pod kutom

drvna tehnologija

kutni veznik

okov koji služi za povezivanje elemenata, okvirnica i noge stola s pomoću vijaka

drvna tehnologija

kutnik

kutni bočni ili kutni plošni metalni vezni element s provrtima za vijke

drvna tehnologija

kvadratni slog

parketna podna obloga koju tvore elementi položeni paralelno i tvore kvadrat sa stranicom jednakom dužini elementa

drvna tehnologija