struna tražilica

image shadow

čvrstoća drva

otpornost drva na deformacije i kidanje

drvna tehnologija

čvrstoća drva na cijepanje

maksimalno naprezanje kojim se drvo opire djelovanju sile da razdvoji strukturu drva

drvna tehnologija

čvrstoća drva na smicanje

maksimalno naprezanje kojim se drvo opire usporednomu klizanju u ravnini tankoga sloja jednoga dijela presjeka

drvna tehnologija

čvrstoća drva na sukanje

maksimalno naprezanje kojim se drvo opire djelovanju sprega sila oko njegove uzdužne osi

drvna tehnologija

čvrstoća drva na svijanje

maksimalno naprezanje kojim se drvo opire djelovanju sile prije trenutka loma kada je drvo oslonjeno na dva oslonca i sila djeluje na sredini razmaka oslonaca

drvna tehnologija

čvrstoća drva na tlak

maksimalno naprezanje kojim se drvo opire djelovanju sile na tlak

drvna tehnologija

čvrstoća drva na udarac

odnos maksimalne energije potrebne za lom određene površine i iste površine drva

drvna tehnologija

čvrstoća lijepljenoga spoja

maksimalna čvrstoća lijepljenja ostvarena točno određenom konstrukcijom spoja

drvna tehnologija

čvrstoća lijepljenja

čvrstoća vezanja utvrđena standardiziranim oblicima ispitnih proba

drvna tehnologija

daska

neokrajčena, poluokrajčena ili okrajčena piljena građa debljine od 12 do 47 mm

drvna tehnologija