struna tražilica

image shadow

svinuta spojnica za savitljive cijevi

svinuti spojni element kojim se dvije kraće savitljive cijevi spajaju u jednu dulju savitljivu cijev

kemija

svjetlosni prekidač

molekula koja mijenja strukturu pod utjecajem svjetlosti

kemija