struna tražilica

image shadow

prodnik

kameno oruđe s plitkom obostranom obradbom koje obično ima okomit trag odbojka bočnoga ruba koji se pruža od distalnoga kraja

arheologija

profil

okomiti dio jedinice arheološkoga iskopavanja na kojemu su vidljivi međusobni odnosi slojeva i tvorevina

arheologija

proizvodni postupak

ukupnost radnja i postupaka koji vode do ciljanoga proizvoda

arheologija

proizvodni postupak izradbe pločica

proizvodni postupak koji se sastoji od više faza s ciljem proizvodnje pločica kao predodređenih oblika izrađevina

arheologija

proizvodni postupak izradbe sječiva

proizvodni postupak koji se sastoji od više faza s ciljem proizvodnje sječiva kao predodređenih oblika izrađevina

arheologija

proizvodni postupak Kombewa

proizvodnja odbojka Kombewa lomljenjem od ventralne strane odbojka koji služi kao jezgra

arheologija

proizvodni postupak krišaka salame

proizvodni postupak kod kojega se od izduženih nodula poprečno lome odbojci

arheologija

proizvodni postupak mikrodubila

postupak proizvodnje oruđa, ponajprije geometrijskih mikrolita, koji obuhvaća namjerno segmentiranje sječiva i pločica

arheologija

proizvodnja obostranih izrađevina

oblikovanje izrađevina lomljenjem s dorzalne i s ventralne strane

arheologija

proizvodnja odbojaka

lomljenje odbojaka od jezgre čiji cilj nije dobivanje izrađevina predodređena oblika

arheologija