struna tražilica

image shadow

dijete iz Taunga

fosilni ostatci vrste Australopithecus africanus s nalazišta Taung u južnoj Africi

arheologija

diskoidni proizvodni postupak

proizvodni postupak centripetalnoga lomljenja odbojaka od diskoidne jezgre

arheologija

distalni dio

udaljeniji ili gornji dio izrađevine koja je postavljena prema pravilima orijentacije

arheologija

dječak s jezera Turkana

gotovo cjelovit kostur dječaka vrste Homo ergaster pronađen na nalazištu Nariokotome u Keniji

arheologija

djelomično obrađen komadić

odbojak ili sječivo s nešto obradbe

arheologija

dlijeto

oruđe koje se postavlja između udarne plohe jezgre i čekića kod neizravnoga udarca

događaj 8200 prije sadašnjosti

najhladnija holocenska epizoda s prosječnim padom temperature za više od 3 stupnja

arheologija

dolac

pokriveno tlom i obrađeno dno ponikve

arheologija

dolmen

megalitski spomenik sastavljen od kamenih blokova usađenih u zemlju na kojima kao pokrov leži jedna kamena ploča ili više njih

arheologija

dominacija elite

prodiranje malobrojnih predstavnika društvene elite koji postupno preuzimaju kontrolu nad lokalnim stanovništvom i nameću svoj identitet

arheologija