struna tražilica

image shadow

krak kuta

zraka koja omeđuje kut

matematika

krak trapeza

stranica trapeza koja nije usporedna s njoj nasuprotnom stranicom

matematika

kriptoanaliza

proučavanje određenoga sustava informacija s ciljem skrivanja informacija, otkrivanja skrivenih informacija i procjene sigurnosti skrivenih informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

kritična točka funkcije

točka u kojoj je derivacija funkcije jednaka nuli

matematika

kritično područje

skup vrijednosti danoga slučajnog uzorka ili testne statistike koje odgovaraju odluci o odbacivanju osnovne u korist alternativne statističke hipoteze određenoga statističkog testa

matematika

krivulja

slika neprekidne funkcije iz intervala u višedimenzijski prostor pod dodatnim uvjetima

matematika

krivulja drugoga reda

ravninska krivulja čije su točke nultočke jednadžbe dane polinomom drugoga reda

matematika

krivuljni integral

određeni integral kojemu je područje integriranja krivulja

matematika

krnja piramida

geometrijsko tijelo koje nastaje presijecanjem piramide ravninom paralelnom s osnovkom i odbacivanjem manje piramide

matematika

krnji stožac

geometrijsko tijelo koje nastaje presijecanjem stošca ravninom paralelnom s osnovkom i odbacivanjem manjega stošca

matematika