struna tražilica

image shadow

methemoglobin

hemoglobin koji nastaje oksidacijom atoma željeza u molekulama hema zbog čega ne može vezati i prenositi kisik

temeljne medicinske znanosti

mezangijska stanica

stanica smještena između kapilara bubrežnoga glomerula kojima osigurava mehaničku potporu, a sudjeluje i u nadzoru nad veličinom glomerulne filtracije te obavlja fagocitozu

temeljne medicinske znanosti

mezenterij

podvostručenje potrbušnice koje povezuje parijetalni list potrbušnice s visceralnim listom potrbušnice ili povezuje dva organa u potrbušnoj šupljini

temeljne medicinske znanosti

mezenterij sitoga crijeva

podvostručenje potrbušnice koje povezuje parijetalni list stražnje trbušne stijenke i visceralni list koji oblaže vanjsku površinu sitoga crijeva

temeljne medicinske znanosti

mezovarijski brid

prednji brid jajnika od kojega se mezovarij pruža do stražnje strane široke maternične sveze

temeljne medicinske znanosti

Michaelis-Mentenina jednadžba

jednadžba koja određuje brzinu kemijske reakcije iz koncentracije enzima i koncentracije njegova supstrata

kliničke medicinske znanosti

midrijaza

proširenje zjenice

temeljne medicinske znanosti

mijeloblast

stanica koštane srži iz koje nakon niza staničnih dioba i diferencijacije nastaju granulociti

temeljne medicinske znanosti

mijelogena leukemija

zloćudna bolest obilježena nekontroliranim stvaranjem nezrelih mijelogenih stanica u koštanoj srži uz širenje procesa u druge organe, posebice limfne čvorove, slezenu i jetru

temeljne medicinske znanosti

mikcijski valovi

valovi na cistometrogramu koji prikazuju promjene tlaka koje su posljedica kontrakcija prilikom punjenja mokraćnoga mjehura mokraćom

temeljne medicinske znanosti