struna tražilica

image shadow

praznovjerje

pučko vjerovanje i praksa koji se ne temelje na općeprihvaćenim religijskim vjerovanjima ili racionalno objašnjivim činjenicama

etnologija i antropologija

prebacivanje kodova

uporaba dvaju ili više pretpostavljenih posebnih jezika u istome komunikacijskom događaju

etnologija i antropologija

prebivalište supruga

mjesto naseljavanja supruga nakon sklapanja braka

etnologija i antropologija

predadolescentni zamah rasta

relativno ubrzan prirast tjelesne visine koji se događa na prijelazu iz ranoga u srednje djetinjstvo

etnologija i antropologija

predliminalna faza

prva faza obreda prijelaza u kojoj se pojedinac fizički i simbolički odvaja od zajednice i svojega dotadašnjeg društvenog statusa

etnologija i antropologija

predrasuda

stajalište o pojedincu ili skupini utemeljeno na stereotipima

etnologija i antropologija

pregibna brazda

udubljenje na prstima i dlanu na kojemu je površina kože spojena s unutrašnjim strukturama

etnologija i antropologija

prehrambeno stanje

tjelesno stanje pojedinca s obzirom na unos i iskorištenje hranjivih tvari

etnologija i antropologija

preklapanje generacija

odabir reproduktivnih partnera iz različitih generacija

biologija

prenatalno razdoblje

razdoblje čovjekova životnog ciklusa od začeća do rođenja

etnologija i antropologija