struna tražilica

image shadow

multidisciplinarnost

znanstveni pristup u kojemu se različite discipline bave istom temom iz svojih specifičnih perspektiva

etnologija i antropologija

multikulturalizam

ideologija koja ističe pozitivne strane kulturne različitosti te pravo pojedinaca i skupina na različitost

etnologija i antropologija

multimodalnost

ispreplitanje heterogenih verbalnih i neverbalnih znakova u komunikaciji

etnologija i antropologija

mumifikacija

postupak ili pojava kojom se zaustavlja prirodno raspadanje tijela nakon smrti

etnologija i antropologija

mumija

posmrtni ljudski ili životinjski ostatci podvrgnuti mumifikaciji

etnologija i antropologija

muška kuća

kuća kojom se za spavanje, hranjenje ili društvene aktivnosti koriste samo muškarci

etnologija i antropologija

muško obrezivanje

obrezivanje dijelova muških spolnih organa

etnologija i antropologija

mutacija

promjena u slijedu DNK-a

etnologija i antropologija

muzej

javna neprofitna ustanova koja u svrhu proučavanja, obrazovanja i zadovoljstva komunicira s javnošću te nabavlja, čuva, istražuje i izlaže materijalna i nematerijalna svjedočanstva o ljudima i njihovoj okolini

interdisciplinarne humanističke znanosti