struna tražilica

image shadow

brodarski ugovor na putovanje

brodarski ugovor kojim brodovlasnik stavlja čitav brod ili dio brodskoga prostora za teret na raspolaganje naručitelju radi prijevoza ugovorenih stvari na jednome putovanju ili više putovanja uz plaćanje odgovarajućega iznosa vozarine koja se uobičajeno plaća nakon završetka putovanja

pravo

brodarski ugovor na vrijeme

brodarski ugovor kojim brodovlasnik stavlja potpuno opremljen brod s cijelom posadom na raspolaganje naručitelju za određeno vremensko razdoblje uz najamninu koja se plaća u dogovorenim vremenskim razmacima za vrijeme trajanja ugovora

pravo

brodarsko društvo

trgovačko društvo koje vlastitim ili unajmljenim brodovima pruža usluge prijevoza roba i putnika morem

pravo

brodica

plovni objekt duljine od 2,5 do 12 metara čija je ukupna snaga porivnih strojeva veća od pet kilovata

tehnologija prometa i transport

brodica unutarnje plovidbe

brodica za plovidbu unutarnjim plovnim putovima

brodogradnja

brodica za spašavanje

brodica za dulji boravak ljudi na moru nakon potonuća broda ili druge pomorske nezgode

tehnologija prometa i transport

brodogradilište

trgovačko društvo koje se bavi gradnjom novih brodova te preinakom i popravkom postojećih brodova

pravo

brodograditelj

fizička ili pravna osoba ovlaštena za gradnju ili popravak brodova

pravo

brodolom

pomorska nezgoda koja izaziva potpuni ili djelomični gubitak broda

pravo

brodopopravljač

brodogradilište koje popravlja i preinačuje brodove

pravo