struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

površinski otpor

otpor u omima izmjeren definiranim elektrodama koje se stavljaju na površinu materijala

terminološke norme

pozitivan tlak na kraju izdaha

pozitivan tlak na kraju razdoblja izdaha

terminološke norme

pozitivni tlak

tlak veći od atmosferskoga tlaka

terminološke norme

prag otkrivanja

najniža granica otkrivanja prekidnosti

terminološke norme

prava vrijednost

vrijednost koja opisuje savršeno određenu veličinu u uvjetima koji postoje kad se razmatra ta veličina [ISO 3534-1]

terminološke norme

pravilan redoslijed ispitivanja

svaki redoslijed ispitivanja koji se u potpunosti sastoji od pravilnih hitaca (ili udaraca) ili redoslijed s nepravilnim hitcima (ili udarcima), pri kojemu ispitni uzorak zadovolji kriterije prolaza

terminološke norme

pravilni hitci

hitci ili udarci koji zadovoljavaju zahtjeve iz ispitnoga postupka s obzirom na brzinu, kut udara i točke udara

terminološke norme

preciznost

bliskost slaganja između neovisnih ispitnih rezultata dobivenih pod ugovorenim uvjetima [ISO 3534-1]

terminološke norme

predmet normizacije

predmet koji treba normirati

terminološke norme

prednorma

dokument dostupan javnosti koji je privremeno prihvatilo koje normizacijsko tijelo i učinilo dostupnim javnosti kako bi se njegovom primjenom steklo potrebno iskustvo koje je osnova za izradbu norme

terminološke norme