struna tražilica

image shadow

kruna nasipa

gornja ploha zemljanoga nasipa

građevinarstvo

kruta kolnička konstrukcija

kolnička konstrukcija koja se sastoji od betonske ploče na podlozi od zrnatoga kamenog materijala

građevinarstvo

kruta veza

veza koja sprečava bilo koji međusobni pomak elemenata u točki spoja

građevinarstvo

krutost na svijanje

otpornost nosača prema deformacijama pri svijanju

građevinarstvo

kružni prometni tok

prometni tok vozila po kružnome kolniku raskrižja

građevinarstvo

kružno raskrižje

raskrižje s kružnim prometnim kolnikom na koji se vežu tri priključne ceste ili više njih i u kojemu se promet odvija u smjeru suprotnome od kretanja kazaljke na satu

građevinarstvo

kućanske otpadne vode

otpadne vode koje nastaju uporabom vode za kućanske potrebe

građevinarstvo

kućna kanalizacija

dio sustava odvodnje kojim se kućanske otpadne vode i oborine odvode iz izljevnih mjesta u javnu kanalizaciju

građevinarstvo

kućna vodovodna mreža

instalacija vodovoda unutar stambenih i javnih objekata s vodoravnim i okomitim razvodima

građevinarstvo

kuglasti ležaj

čelični ležaj čija je dodirna ploha sfera, zbog čega on omogućuje zaokrete rasponskoga sustava u svim smjerovima

građevinarstvo