struna tražilica

image shadow

čvrsto konzistentno stanje

stupanj konzistencije koherentnoga tla s vrijednošću indeksa konzistencije u rasponu od 0,75 do 1

građevinarstvo

čvrstoća materijala

naprezanje koje odgovara najvećemu opterećenju koje uzorak materijala može izdržati

građevinarstvo

čvrstoća zidova diskontinuiteta

tlačna čvrstoća stijenskoga materijala koji gradi zidove diskontinuiteta

građevinarstvo

ćelijski tlak

jednoliki pritisak iz svih smjerova, od tla, stijene ili fluida

građevinarstvo

damper

veliko i snažno vozilo za prijevoz sipkih tereta do udaljenosti od nekoliko kilometara u teškim uvjetima gradilišnoga prometa

građevinarstvo

Darcyjev zakon

zakon slojevitoga procjeđivanja podzemnih voda kroz homogeno i izotropno tlo, prema kojemu je srednja brzina procjeđivanja proporcionalna hidrauličkomu padu

građevinarstvo

debljina pri određenome tlaku

udaljenost između referentne ploče na koju je položen uzorak i kontaktne plohe usporedne krute ploče koja na uzorak djeluje zadanim tlakom

građevinarstvo

deformacija

omjer između promijenjene vrijednosti i početne vrijednosti koje veličine

građevinarstvo

deformacija puzanja

ukupna deformacija uzorka podvrgnutoga konstantnomu opterećenju

građevinarstvo

delta

prostrano područje na ušću rijeke u more ili veće jezero gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donijeli

građevinarstvo