struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

aktinomikoza

zarazna bolest prouzročena gram-pozitivnom, štapićastom bakterijom Actinomyces israelii, koja se u otprilike 60 % svih zaraza pojavljuje u cervikofacijalnome području

temeljne medicinske znanosti

aktinoterapija

postupak liječenja primjenom ultraljubičastoga zračenja

temeljne medicinske znanosti

aktivacija

prilagodba aktivnih elemenata radi povećanja povratne sile

dentalna medicina

aktivacijska krivulja

grafički prikaz ovisnosti aktivacije o vremenu

dentalna medicina

aktivator

bimaksilarna miofunkcijska ortodontska naprava koja preusmjeruje sile žvačnih mišića na zube i njihove potporne strukture radi ispravljanja ortodontskih anomalija

dentalna medicina

aktivna imunizacija

unošenje živih, dovoljno oslabljenih ili mrtvih uzročnika zaraznih bolesti ili njihovih izlučevina u organizam radi stvaranja specifične otpornosti na određene zarazne bolesti

temeljne medicinske znanosti

aktivna karijesna lezija

karijesna lezija koja se najčešće pojavljuje na mladim i novoizniklim zubima u pojedinaca s drugim znakovima karijesne aktivnosti u denticiji

dentalna medicina

aktivna ploča

jednočeljusna aktivna mobilna ortodontska naprava koja se sastoji od nepčane ili jezične akrilatne ploče pričvršćene žičanim retencijskim elementima na pojedine zube ili skupine zuba

dentalna medicina

akupunktura

stara kineska metoda liječenja nekih bolesti ubodima igala u određena mjesta, koja se u stomatologiji upotrebljava za suzbijanje bola kod akutnih upala čeljusnoga zgloba

temeljne medicinske znanosti

akustična trauma

oštećenje sluha izazvano preglasnim zvukovima

temeljne medicinske znanosti