struna tražilica

image shadow

pretproizvodni temelj

brzosušeći temelj koji se primjenjuje na mlazom očišćenim metalnim površinama radi zaštite tijekom izgradnje konstrukcije

kemijsko inženjerstvo

prianjanje

privlačenje između suhoga sloja premaznoga materijala i podloge na koju se nanosi

kemijsko inženjerstvo

prijelazna zona

dio djelomično uronjene konstrukcije ispod najniže plimne razine u kojoj je konstrukcija pod utjecajem kisika otopljenoga u vodi

kemijsko inženjerstvo

prijelazni otpor

lokalna vrijednost električnoga otpora između konstrukcije i tla

kemijsko inženjerstvo

primarna strujna raspodjela

strujna raspodjela koja se uspostavlja u elektrokemijskome sustavu u kojemu je utjecaj prenapona zanemariv

kemijsko inženjerstvo

prionjivost

svojstvo premaznoga sredstva da se zadrži na podlozi na koju je primijenjeno

kemijsko inženjerstvo

prionjivost

prijenos sile između betona i armature na njihovoj dodirnoj površini

građevinarstvo

prirodna drenaža

spontani tijek struje s površine uronjene ili ukopane konstrukcije prema elektronegativnijoj konstrukciji

kemijsko inženjerstvo

prirodna smola

biljna izlučina u obliku viskozne tekuće tvari koja može očvrsnuti

kemijsko inženjerstvo

prisilna drenaža

električna drenažna zaštita koja se postiže s pomoću narinute struje ili galvanske anode

kemijsko inženjerstvo