struna tražilica

image shadow

korund

prirodni kristalični aluminijev oksid

kemijsko inženjerstvo

kositrenje

prevlačenje čeličnih predmeta kositrenom prevlakom elektroprevlačenjem ili vrućim uranjanjem

strojarstvo

kratkotrajna izmjeničnostrujna smetnja

smetnja koja se pojavljuje na cjevovodu tijekom neispravna rada energijskoga sustava na izmjeničnu struju koji prouzročuje smetnju

kemijsko inženjerstvo

kratkotrajno mjerenje

mjerenje električnih veličina koje traje približno 5 minuta, a rezultati se pohranjuju s pomoću odgovarajućega uređaja

kemijsko inženjerstvo

kredanje

nastajanje finoga, slabo prianjajućega praha na površini suhoga sloja premaza razgradnjom barem jednoga sastojka premaza

kemijsko inženjerstvo

kretanje klorida

pomicanje klorida u betonu zbog djelovanja električnoga polja

građevinarstvo

krhkost

stanje u kojemu se zbog loše gipkosti suhi sloj premaza raspada na male dijelove

kemijsko inženjerstvo

kritična gustoća struje

vrijednost gustoće struje iznad ili ispod koje se počinju odvijati nove reakcije

strojarstvo

kritična koncentracija klorida

vrijednost koncentracije klorida koja prouzročuje depasivaciju površine armature

građevinarstvo

kritična pigmentna obujamska koncentracija

vrijednost pigmentne obujamske koncentracije pri kojoj je prostor između krutih čestica koje se dodiruju ispunjen vezivom i iznad koje se određena svojstva premaza znatno mijenjaju

kemijsko inženjerstvo