struna tražilica

image shadow

vrata

elektroda poluvodičke jedinice na koju se dovodi polarizacijski napon koji mijenja vodljivost

fizika

vrelište

temperatura na kojoj u cijelome fluidu istodobno dolazi do prijelaza tvari iz tekućega u plinovito stanje

fizika

vremenski ovisna sila

sila koja eksplicitno ovisi o vremenu

fizika

vremenski razlučljiva rendgenska difrakcija

rendgenska difrakcijska metoda u kojoj, s pomoću pulsnoga sinkrotronskoga rendgenskog zračenja velikog intenziteta, snimanje detalja difrakcijske slike traje vrlo kratko što omogućuje vremensko razlučivanje dinamičkih procesa u kristalu

fizika

vrenje

prijelaz iz tekućega agregacijskoga stanja u plinovito agregacijsko stanje koji se istodobno događa u cijelome obujmu tekućine na temperaturi vrelišta, pri tlaku koji je jednak vanjskomu tlaku

fizika

vrh

točka u kojoj se sastaju bridovi višekuta ili bridovi poliedra

matematika

vrijednost

rezultat mjerenja fizičke veličine

fizika

vrijeme

veličina koja obilježava trajanje zbivanja ili razmak između dvaju događaja

fizika

vrijeme odjeka

vrijeme koje je potrebno da se intenzitet nekoga zvuka u koncertnoj dvorani smanji milijun puta

fizika

vrijeme poluraspada

vrijeme koje je potrebno da se zbog nuklearnoga raspada broj jezgara radioaktivnoga nuklida u uzorku radioaktivne tvari smanji na polovicu

fizika