struna tražilica

image shadow

osni kut

kut između kristalnih osi u kristalu

fizika

osni odnos

omjer iznosa vektora periodičnosti u kristalu odnosno duljina bridova jedinične ćelije

fizika

osni vektor

vektor koji leži na osi kristala

fizika

osnovna ploha

ravna ploha na kojoj poliedar može stajati

fizika

osnovna frekvencija

najniža moguća frekvencija titranja stojnoga vala u nekome sustavu

fizika

osnovna jedinica sustava SI

jedna od sedam dogovorenih osnovnih jedinica sustava SI iz kojih se izvode sve ostale jedinice toga sustava

fizika

osnovna veličina sustava ISQ

jedna od sedam veličina sustava ISQ s pomoću kojih se izvode ostale veličine toga sustava

fizika

osnovne prirodne konstante

skup konstanata koje se pojavljuju u osnovnim zakonima fizike

fizika

osnovne sile

četiri sile kojima se mogu opisati gravitacijsko, elektromagnetsko, jako i slabo međudjelovanje materijalnih čestica

fizika

osnovno stanje

postojano stanje kvantnomehaničkoga sustava u kojemu on ima najnižu energiju

fizika