struna tražilica

image shadow

normalni uvjeti

vrijednosti tlaka i temperature koje približno odgovaraju srednjem tlaku zraka na razini morske površine i temperaturi ledišta vode

fizika

normirano ubrzanje slobodnoga pada

dogovorena konstantna vrijednost ubrzanja koja je približno jednaka ubrzanju slobodnoga pada na srednjim geografskim širinama Zemlje

fizika

nosač uzorka

postolje na koje se postavlja kristalni ili polikristalni uzorak u goniometru i s pomoću kojega se može mijenjati prostorni položaj i orijentacija uzorka te dovesti uzorak u optimalni položaj u snop rendgenskih zraka tijekom snimanja difrakcijske slike uzorka

fizika

nositelj

čestica koja nosi električni naboj

fizika

nova

intenzivna svjetlost koja se opaža tijekom kratkoga razdoblja zbog prijenosa mase između dviju bliskih zvijezda i time prouzročene termonuklearne eksplozije

fizika

nuklearna bomba

oružje u kojem eksploziju izaziva nuklearna fisija, pri čemu se uz pomoć kemijske eksplozije dovode u dodir dvije potkritične mase fisilnih materijala uranija-235 ili plutonija-239, kako bi se postigla kritična masa potrebna za lančanu reakciju

fizika

nuklearna elektrana

elektrana u kojoj se nuklearna energija, dobivena fisijom u kontroliranim uvjetima u nuklearnome reaktoru, pretvara u toplinsku energiju, a potom u električnu energiju

fizika

Nuklearna elektrana Krško

nuklearna elektrana u Sloveniji koja od 1981. godine proizvodi električnu energiju za Hrvatsku i Sloveniju

fizika

nuklearna energija vezanja

energija koju je potrebno dovesti atomskoj jezgri da bi se ona raspala na odvojene nukleone

fizika

nuklearna fisija

nuklearna reakcija u kojoj se sporim termalnim neutronima gađa fisilna jezgra nakon čega nastaje složena jezgra koja se potom raspada na dvije manje jezgre i nekoliko termalnih neutrona pri čemu se oslobađa velika količina energije

fizika