struna tražilica

image shadow

otpornost na tlačno naprezanje

svojstvo kartona, ljepenke, kutije ili ambalaže da se odupre tlačnoj sili, a pritom se ne splošti

temeljne tehničke znanosti

otrov

tvar koja unesena u organizam ili u dodiru s organizmom može ugroziti njegovo zdravlje i život

kemija

ovjeravanje

osiguravanje objektivnoga dokaza da mjerni proces, mjerni postupak ili mjerni sustav zadovoljavaju utvrđene zahtjeve

kemija

oznaka umjeravanja

oznaka na odmjernome laboratorijskom posuđu o njegovu obujmu

kemija

ozon

alotrop kisika čija se molekula sastoji od triju atoma kisika

kemija

ozonidi

1,2,4-trioksolani nastali adicijom ozona na dvostruku vezu ugljik-ugljik ili analogni spojevi izvedeni iz acetilenskih spojeva

kemija