struna tražilica

image shadow

monomolekulska eliminacijska reakcija

reakcija u kojoj u stupnju određivanja njezine brzine sudjeluje samo supstrat s izlaznom skupinom na tercijarnome ugljikovu atomu

kemija

monomolekulska eliminacijska reakcija

reakcija u kojoj u stupnju koji određuje brzinu reakcije sudjeluje samo supstrat s izlaznom skupinom na tercijarnom ugljikovu atomu

kemija

monomolekulska nukleofilna supstitucija

kemijska reakcija koja se odvija u dva stupnja i u kojoj nastali karbokation reagira s nukleofilom

kemija

monomolekulski postupak

reakcija, stupanj mehanizma ili neki neki drugi proces u kojemu sudjeluje jedna molekulska jedinka

kemija

mononuklearni kelati

kelati u kojima je polidentatni ligand vezan na jedan središnji metalni atom

kemija

monosaharidi

polihidroksialdehidi ili polihidroksiketoni s najmanje tri ugljikova atoma

kemija

monoterpeni

ugljikovodici biološkoga podrijetla čiji ugljikov skelet sadržava dvije izoprenske jedinice s 10 ugljikovih atoma

kemija

monoterpenoidi

terpenoidi čiji skelet sadržava 10 ugljikovih atoma

kemija

monotiokarboksilne kiseline

tiokarboksilne kiseline u kojima je ili kisikov atom zamijenjen sumporovim atomom ili je hidroksilna skupina zamijenjena tioalkoholnom skupinom

kemija

monotropija

polimorfija pri kojoj je jedna od alotropskih modifikacija stabilna, a druga metastabilna u svim uvjetima pa je spontani prijelaz moguć samo u jednome smjeru i to iz metastabilne u stabilnu

kemija