struna tražilica

image shadow

epihalogenhidrini

spojevi koji imaju oksiranski skelet u kojima je na jedan od ugljikovih atoma vezana halogenmetilna skupina

kemija

epimeri

dva stereoizomera koji se razlikuju u konfiguraciji samo jednoga kiralnog centra, dok su svi ostali međusobno jednaki

kemija

epimerizacija

pretvorba jednoga epimera u drugi

kemija

episulfonijevi ioni

ioni izvedeni iz tirana u kojima trovalentni sumporov atom nosi pozitivan naboj

kemija

epoksi-spojevi

spojevi u kojima je kisikov atom izravno vezan na dva ugljikova atoma lanca ili prstenastoga sustava

kemija

epoksidi

oksirani u kojemu je barem jedan vodikov atom zamijenjen hidrokarbilnom skupinom

kemija

erbij

kemijski element atomskoga broja 68, 6. periode i 3. skupine, gustoće 9,06 g/cm3, tališta na 1497 °C i vrelišta na 2863 °C

kemija

Erlenmeyerova tikvica

tikvica ravnoga dna, konusnoga tijela i cilindričnoga vrata

kemija

esencijalne aminokiseline

aminokiseline nužne za funkcioniranje čovječjega organizma koje se moraju unositi prehranom zbog nemogućnosti organizma da ih sintetizira

kemija

esencijalne masne kiseline

masne kiseline nužne za rast i život koje tijelo ne može sintetizirati te se moraju unositi hranom

biologija