struna tražilica

image shadow

dvodimenzijska kromatografija

postupak razvijanja kromatograma u dvama međusobno okomitim smjerovima i s dvama različitim eluensima

kemija

dvodimenzijska spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije

tehnika nuklearne magnetske rezonancije kojom se odgovarajući spektri prikazuju u dvije dimenzije

kemija

dvosnopni spektrofotometar

spektrofotometar koji uspoređuje intenzitete dvaju snopova svjetlosti od kojih jedan prolazi kroz ispitni, a drugi kroz standardni uzorak

kemija

dvostruka veza

kovalentna veza u koju su uključena dva para vezujućih elektrona, a svaki ugljikov atom stvara tri sp2-hibridne orbitale koje leže u istoj ravnini pod kutom od 120o

kemija

dvostruka zavojnica

dvije usporedne, međusobno spletene zavojnice deoksiribonukleinske kiseline

kemija

dvostruko mjerenje

proces u kojemu se provode dva mjerenja istoga ili identičnoga uzorka tvari da bi se smanjila mjerna pogreška i odredila ponovljivost

kemija

dvostruko slijepi uzorak

slijepi uzorak poznata sastava koji se daje na kontrolnu analizu, a da pritom analitičar ne zna njegov sastav i nije svjestan da ga se nadzire

kemija