struna tražilica

image shadow

odrednica

riječi koje u katalogu s abecednim redoslijedom jedinica određuju mjesto pojedine kataložne jedinice

informacijske i komunikacijske znanosti

održavanje zbirke

skup postupaka čijom se primjenom omogućuje korištenje knjižnične zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti

odvlaživanje

smanjivanje relativne vlažnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

ogledni primjerak

sveščić periodične publikacije koji izdavač šalje mogućem pretplatniku na pregled

informacijske i komunikacijske znanosti

ogranak

narodna knjižnica koju otvara središnja narodna knjižnica kao svoju prostorno odvojenu ispostavu na nekome području

informacijske i komunikacijske znanosti

ograničen pristup

povlastica korištenja knjižnične građe pod određenim uvjetima propisanim knjižničnim pravilima

informacijske i komunikacijske znanosti

okomito ulaganje

ulaganje knjiga ili druge knjižnične građe na policu u uspravnome položaju

informacijske i komunikacijske znanosti

omeđena građa

jedinica građe koja je potpuna u jednome dijelu ili se namjerava upotpuniti u konačnome broju dijelova

informacijske i komunikacijske znanosti

omeđena nakladnička cjelina

nakladnička cjelina koja se sastoji od ograničenoga, često unaprijed određena broja jedinica knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

omot

vanjski dio knjige koji obuhvaća i štiti knjižni blok

informacijske i komunikacijske znanosti