struna tražilica

image shadow

obuka

sustavno poučavanje koje razvija kompetencije potrebne za primjereno izvršavanje određenih zadaća

informacijske i komunikacijske znanosti

obustava pretplate

otkazvanje pretplate knjižnice na časopise, novine ili e-knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

obvezni primjerak

primjerak publikacije koji se temeljem zakona ili posebnoga ugovora dostavlja određenoj ustanovi, najčešće knjižnici, na trajno čuvanje i pohranu

informacijske i komunikacijske znanosti

odabir

postupak odlučivanja o tome koju će građu knjižnica nabaviti

informacijske i komunikacijske znanosti

odbačeni naziv

naziv koji je ocijenjen kao nepoželjan prema mjerilu za ocjenjivanje prihvatljivosti naziva

informacijske i komunikacijske znanosti

odjel predmetne obradbe

knjižnična služba za predmetnu obradu građe

informacijske i komunikacijske znanosti

odjel za mladež

prikladno opremljen dio narodne knjižnice namijenjen pružanju usluga mladeži

informacijske i komunikacijske znanosti

odjelitelj polja

kontrolna oznaka koja se upotrebljava na kraju svakoga promjenjivog polja kako bi ga odijelila od sljedećega

informacijske i komunikacijske znanosti

odnosi s javnošću

djelovanje u zajednici kojim se promiče knjižnica

informacijske i komunikacijske znanosti

odobrenje

suglasnost koju nositelj autorskih prava obično daje u pisanome obliku za korištenje dijelova teksta i/ili reprodukciju ilustracija iz djela zaštićenoga zakonom o autorskome pravu korištenoga u većoj mjeri nego što je omogućeno zakonskim ograničenjima i iznimkama

informacijske i komunikacijske znanosti