struna tražilica

image shadow

objedinjeno pretraživanje

istodobno pretraživanje višedijelnih baza podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

oblik sadržaja

temeljni oblik kroz koji je sadržaj jedinice knjižnične građe izražen

informacijske i komunikacijske znanosti

oblik sadržaja i vrsta medija

skupina bibliografskoga opisa koja ukazuje na temeljni oblik u kojem je iskazan sadržaj jedinice građe te na vrstu nosača koji služi za prijenos toga sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti

obnova upisa

ponovni upis u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

obnoviti pretplatu

produljiti razdoblje u kojemu je knjižnica pretplaćena na knjige, časopise i novine

informacijske i komunikacijske znanosti

obojeni obrez

obrez premazan bojom

informacijske i komunikacijske znanosti

obrazovanje i osposobljavanje temeljeno na kompetencijama

obrazovanje i osposobljavanje koje se fokusira na ishode učenja, a manje na sam proces stjecanja kompetencija

informacijske i komunikacijske znanosti

obrazovno posredovanje

informiranje i savjetovanje u vezi s raspoloživim obrazovnim sadržajima

informacijske i komunikacijske znanosti

obrez

vanjski rub knjižnoga bloka

informacijske i komunikacijske znanosti

obuhvatnost zbirke

stupanj popunjenosti zbirke u odnosu na potpunost, iscrpnost i suvremenost zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti