struna tražilica

image shadow

brzinomjer stvarne brzine

brzinomjer koji prikazuje stvarnu brzinu zrakoplova s pomoću korekcije za visinu leta i za temperaturu okolnoga zraka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

brzinska značajka

ovisnost djelotvornih pokazatelja motora o brzini vrtnje koljenastoga vratila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

C-razred performansa zrakoplova

razred performansa zrakoplova kojemu pripadaju zrakoplovi s klipnim motorima s više od 9 putničkih sjedala ili s najvećom dopuštenom masom u uzlijetanju većom od 5700 kg

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

centar kontrole zračnoga prometa

centar mjerodavan za provedbu aerodromske, prilazne i/ili oblasne kontrole

tehnologija prometa i transport

centar letnih informacija

jedinica kontrole zračne plovidbe koja daje usluge letnih informacija

tehnologija prometa i transport

centar oblasne kontrole

organizacijska jedinica koja daje usluge kontrole zračnoga prometa za kontrolirane letove u kontroliranim područjima pod svojom ovlašću

tehnologija prometa i transport

centar potiska

točka na tetivi aeroprofila kroz koju djeluje rezultantna aerodinamička sila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

centrifugalni okretomjer

okretomjer koji mjeri broj okretaja na temelju mjerenja centrifugalne sile dinamometrom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

certificirani aerodrom

aerodrom čijemu je operatoru izdana aerodromska svjedodžba

tehnologija prometa i transport

certifikacija

priznavanje sukladnosti proizvoda, uređaja, organizacije ili osobe s primjenjivim zahtjevima te izdavanje odgovarajuće svjedodžbe kojom se potvrđuje takvo podudaranje