struna tražilica

image shadow

niječna rečenica

rečenica kojom se izriče niječni sadržaj

filologija

niječnica

čestica kojom se što niječe

filologija

niječno slaganje

pojava da više niječnih sastavnica u istoj rečenici izriče jednu semantičku negaciju

filologija

niveliranje

odbacivanje obilježja mjesnoga govora koja su obilježena, istaknuta, stereotipizirana ili sociolingvistički stigmatizirana

filologija

nomenklatura

sustav imena za skup konkretnih objekata određenoga znanstvenog područja među kojima postoje jasni semantički odnosi i koji se tvore s pomoću sustavnih pravila

filologija

nominativ

prvi padež u sklonidbi, odgovara na pitanja Tko?, Što?

filologija

nominativna dopuna

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu subjekta

filologija

norma

pravila i popis koji određuju što u jezik ulazi i što u njega ne ulazi

filologija

normativni rječnik

rječnik koji opisuje riječi koje se smatraju pravilnima u standardnome jeziku, a ostale riječi upućuje na pravilne riječi ili ih označuje odgovarajućim odrednicama

filologija

normativnost

uređenost normom koja određuje što u standardni jezik ulazi, a što u njega ne ulazi

filologija