struna tražilica

image shadow

izvorni jezik

prvi jezik u dvojezičnome i višejezičnome rječniku čijim se leksičkim jedinicama pridružuju leksičke jedinice drugih jezika

filologija

izvornik

tekst koji se namjerava prevesti

filologija