struna tražilica

image shadow

dvosmjerni prijenos

međusobni utjecaj dvaju jezika koje pojedinac upotrebljava

filologija

dvosmjerni rječnik

dvojezični rječnik koji je namijenjen izvornim govornicima jednoga jezika koji uče drugi jezik, ali i izvornim govornicima drugoga jezika koji uče prvi jezik

filologija

dvostrana konvergencija

konvergencija koja se odvija u uvjetima znatne sličnosti dvaju idioma u društvenome statusu i prestižu

filologija

dvostruko ime

ime koje se sastoji od dviju samostalnih sastavnica kojim se imenuje cjelovit zemljopisni objekt, osoba ili koji drugi imenovani objekt

filologija

dvostruko osobno ime

osobno ime koje se sastoji od dviju samostalnih sastavnica koje zajedno tvore novo osobno ime

filologija

dvostruko prezime

prezime koje se sastoji od dviju samostalnih sastavnica koja zajedno tvore novo prezime

filologija

dvotočka

pravopisni znak koji označuje stanku, promjenu intonacije ili jačine glasa ispred upravnoga govora ili nabrajanja

filologija

dvousnenik

suglasnik u čijemu oblikovanju sudjeluju gornja i donja usna

filologija

dvovalentna imenica

imenica koja ima dvije imeničke dopune

filologija

dvovalentni glagol

glagol koji ima dvije glagolske dopune

filologija