struna tražilica

image shadow

atribut

nesamostalni rečenični dio kojim se izriče dopuna imenici i koji može biti pridjev, zamjenica, broj ili nesročna imenica

filologija

atributna rečenica

zavisnosložena rečenica u kojoj je zavisna surečenica uvrštena na mjesto atributa osnovne surečenice i u kojoj se zavisna surečenica odnosi prema osnovnoj onako kako se atribut odnosi prema imenskoj riječi koju određuje

filologija

audiometrija

metoda ispitivanja osjetljivosti sluha

filologija

audiovizualno prevođenje

prevođenje prilagođeno televizijskomu mediju, filmskoj industriji, DVD tehnologijama i mrežnim platformama za razmjenu videozapisa pri kojemu se govor na jednome jeziku prevodi na drugi jezik zapisivanjem ili govorenjem

filologija

automatizacija

automatizirana uporaba određene jezične strukture

filologija

autonomnost

obilježje standardnoga jezika da se on ne podudara ni s jednim narječjem, ni s jednim dijalekatom, ni s jednom skupinom mjesnih govora te ni s jednim mjesnim govorom

filologija

autor

osoba koja je napisala književni, znanstveni, novinski ili koji drugi tekst

filologija

autorizirani prijevod

prijevod s čijom je izradom suglasan autor polaznoga teksta te ga je pročitao i odobrio

filologija

autorski prijevod

prijevod koji je izradio sam autor polaznoga teksta

filologija