struna tražilica

image shadow

revizija usklađenosti

državna revizija usredotočena na pitanje je li dani predmet revizije u skladu s mjerodavnim podlogama koje su određene kao kriterij ispitivanja

ekonomija

revizijska dokumentacija

podaci o obavljenim revizijskim postupcima, pribavljenim relevantnim revizijskim dokazima i zaključcima koje je revizor stvorio

ekonomija

revizijska načela

osnovna pravila ponašanja revizora koja su posljedica stečenoga praktičnog iskustva i dostignuća teorije

ekonomija

revizijska pitanja

pitanja s kojima se revizor susreo tijekom revizije financijskih izvještaja i o kojima se raspravljalo s onima koji su zaduženi za upravljanje

ekonomija

revizijska profesija

profesija koja proizlazi iz računovodstvene profesije i odnosi se na osobe koje se bave svim vrstama revizije

ekonomija

revizijske metode

metode kojima se revizori služe u istraživanju i ispitivanju

ekonomija

revizijske metode intenziteta ispitivanja

specijalne revizijske metode koje se razlikuju ovisno o tome ispituje li se formalna ili suštinska i sadržajna točnost poslovnih promjena

ekonomija

revizijske metode načina ispitivanja

specijalne metode revizije koje se razlikuju ovisno o tome ispituju li se poslovne promjene neposredno ili posredno u ovisnosti o drugim veličinama

ekonomija

revizijske metode opsega ispitivanja

specijalne revizijske metode koje se razlikuju ovisno o tome uključuju li ispitivanje svih ili samo izabranih poslovnih promjena nastalih u određenome razdoblju

ekonomija

revizijske metode smjera ispitivanja

specijalne revizijske metode koje se razlikuju ovisno o tome u kojem se smjeru provodi ispitivanje od nastanka poslovnih promjena do stanja u temeljnim financijskim izvještajima

ekonomija