struna tražilica

image shadow

dvorazinska upravljačka struktura

upravljačka struktura u kojoj su upravljačka i nadzorna funkcija odvojene u obliku uprave i nadzornoga odbora

ekonomija

dvostrani prikaz bilance

prikaz bilance gdje se na lijevoj strani bilance prikazuju pozicije aktive, a na desnoj pozicije pasive

ekonomija