struna tražilica

image shadow

centripetalna promjena

bilančna promjena čija je posljedica promjena strukture i povećanje ukupne vrijednosti aktive i pasive

ekonomija

cijena transakcije

iznos naknade na koju subjekt očekuje da ima pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga kupcu, isključujući iznose prikupljene u ime trećih strana

ekonomija

cjenovno odstupanje

razlika između stvarne cijene i planske cijene pomnožena sa stvarnom količinom ulaznih podataka

ekonomija

cjenovno odstupanje od standardnih troškova direktnoga materijala

cjenovno odstupanje koje nastaje kao razlika između stvarne cijene plaćene za jedinicu direktnoga materijala i standardne cijene po jedinici direktnoga materijala pomnožene sa stvarno nabavljenom količinom direktnoga materijala

ekonomija

cjenovno odstupanje od standardnih troškova direktnoga rada

cjenovno odstupanje koje nastaje kao razlika između stvarne i standardne cijene po satu direktnoga rada pomnožene sa stvarno izvršenim satima direktnoga rada

ekonomija

COSO okvir sustava internih kontrola

općeprihvaćeni okvir za uspostavu i vrednovanje sustava internih kontrola

ekonomija

čista djelidbena kalkulacija

djelidbena kalkulacija koja se primjenjuje u jednostavnoj masovnoj proizvodnji jedne vrste proizvoda

ekonomija

čisti novčani tok

razlika između ukupnih novčanih primitaka i ukupnih novčanih izdataka

ekonomija

čvrsta obveza kupnje

dogovor o kupnji s nepovezanom strankom koji je obvezujući za obje stranke i obično zakonski provediv

ekonomija

dani plaćanja obveza dobavljačima

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se označuje prosječan broj proteklih dana podmirenja obveza prema dobavljačima

ekonomija