struna tražilica

image shadow

spiralni uvez

mehanički uvez koji povezuje listove knjižnoga bloka s pomoću spiralne žice provučene kroz rupice probušene uz hrbat

informacijske i komunikacijske znanosti

spojni list

list koji spaja knjižni blok tvrdo uvezane knjige s njezinim omotom

informacijske i komunikacijske znanosti

spomenica

zbornik objavljen u čast neke osobe ili tijela povodom kakve godišnjice, obično iz područja kojim se ta osoba ili to tijelo bavi

informacijske i komunikacijske znanosti

sporedna kataložna jedinica

kataložna jedinica na kojoj se ponavljaju svi ili pojedini podaci s glavne kataložne jedinice i koja upućuje na odrednicu te glavne kataložne jedinice

informacijske i komunikacijske znanosti

sporedna naslovna stranica

u publikaciji s više naslovnih stranica ona koja na drugome jeziku i/ili pismu reproducira tekst s glavne naslovne stranice

informacijske i komunikacijske znanosti

sporedni naslov

svaki naslov jedinice knjižnične građe koji nije glavni naslov

informacijske i komunikacijske znanosti

sporedni stvarni naslov

stvarni naslov koji je element sporednoga naslova

informacijske i komunikacijske znanosti

spremište

prostor za pohranu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

spremnica

svaki spremnik za jedinicu građe ili skup jedinica građe, koji se fizički može odvojiti od pohranjene građe

informacijske i komunikacijske znanosti

središnja knjižnica nacionalne manjine

specijalizirana služba u sastavu određene narodne knjižnice sa zadaćom koordiniranja rada svih zbirka određene nacionalne manjine u narodnim knjižnicama diljem Hrvatske

informacijske i komunikacijske znanosti