struna tražilica

image shadow

strukovni leksikon

leksikon koji donosi pregled znanja ograničena na određeno područje

informacijske i komunikacijske znanosti

stvarna odrednica

odrednica koju čini određen broj riječi iz stvarnoga naslova naveden na vrhu kataložne jedinice u posebnome redu

informacijske i komunikacijske znanosti

stvarni korisnik

korisnik koji se koristi knjižničnim uslugama

informacijske i komunikacijske znanosti

suautor

jedan od autora koji su zajednički stvorili neko intelektualno ili umjetničko djelo

informacijske i komunikacijske znanosti

subregionalna zavičajna zbirka

zavičajna zbirka čija je građa vezana uz određeno mjesto i širu okolicu

informacijske i komunikacijske znanosti

suizdanje

izdanje nastalo suradnjom dvaju ili više nakladnika

informacijske i komunikacijske znanosti

supralibros

reljefni ukras u obliku imena, inicijala ili grba utisnut u prednji omot knjige kao oznaka vlasništva

informacijske i komunikacijske znanosti

suradnik

osoba koja je uz autora doprinijela izradbi djela u obliku u kojemu se ono javlja u određenoj jedinici knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

sustav prijevoza knjiga

automatizirani sustav prijevoza knjižnične građe između zatvorenoga spremišta i korisničkoga prostora gdje se građa zadužuje ili razdužuje

informacijske i komunikacijske znanosti

sustav za upravljanje digitalnom građom

računalni program koji omogućuje poslovanje s digitalnom građom

informacijske i komunikacijske znanosti