struna tražilica

image shadow

knjižni svežanj

tiskarski arak koji je presavijen dva, tri ili više puta

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica

uređena zbirka knjižnične građe te prostor ili zgrada u kojoj je zbirka smještena

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica 2.0

mreža 2.0 primijenjena u poslovanju knjižnice koja podrazumijeva uporabu i/ili sudjelovanje u različitim oblicima društvenih mreža

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica bez zidova

povremene usluge knjižnice poput učlanjenje, posudba, čitanja i likovno-stvaralačke radionice ponuđene građanima izvan prostora knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica nacionalne manjine

ponuda zbirka i usluga kojima narodna knjižnica nastoji zadovoljiti korisničke potrebe pripadnika nacionalne manjine, ali i promicati manjinsku kulturu u cijeloj populaciji

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica s dvojnom ulogom

knjižnica koja istovremeno zadovoljava potrebe dviju različitih korisničkih zajednica

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica s jednim djelatnikom

knjižnica u kojoj je redovno zaposlena samo jedna osoba

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica s pravom na obvezni primjerak

knjižnica kojoj se primjerak publikacije dostavlja temeljem zakona ili posebnoga ugovora na trajno čuvanje i pohranu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica u sastavu

knjižnica koja je sastavni dio neke druge ustanove, organizacije ili tvrtke

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnica velikoga grada

gradska knjižnica u gradu s više od 400.000 stanovnika

informacijske i komunikacijske znanosti