struna tražilica

image shadow

iteracija

uzastopna pojava integrirajuće jedinice građe, bez obzira je li riječ o prvom objavljivanju ili kasnijim osuvremenjivanjima

informacijske i komunikacijske znanosti

izabrana djela

reprezentativna djela određenoga autora objavljena pod zajedničkim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

izazvani dar

dar koji je knjižnica zatražila od fizičke ili pravne osobe

informacijske i komunikacijske znanosti

izbrisivost

svojstvo nositelja podataka da se izbrišu na njemu zabilježene informacije i da se ponovno koristi

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje

svi primjerci jedinice građe proizvedeni iz istoga izvornog unosa

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje

jedan od načina ili oblika u kojemu djelo izlazi

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje u pretplati

knjiga ili časopis kupljeni prije objavljivanja

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje za djecu

izdanje djela namijenjena djeci do dvanaeste ili trinaeste godine

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje za mladež

izdanje djela namijenjeno mladeži od dvanaest do osamnaest godina

informacijske i komunikacijske znanosti

izdavač

pojedinac ili organizacija koja pokreće izdavanje neke jedinice knjižnične građe, a ne snosi troškove za njezinu izradbu

informacijske i komunikacijske znanosti